Nscale-sale
Home
Prijslijst
Eigendomsrecht    

Garantievoorwaarden Nscale-sale

Onderstaande beperkte en volledige garanties gelden uitsluitend voor aantoonbaar bij Nscale-sale
op haar website gekochte artikelen.


Beperkte garantie op GEBRUIKTE artikelen

Gebruikte ofwel tweedehands artikelen worden door Nscale-sale verkocht "zoals ze zijn".

Daarbij worden de - in de advertentie - vermelde gebreken door de koper geaccepteerd met het uitbrengen van een bod en kunnen deze gebreken geen aanleiding geven tot het doen van een
beroep op de wettelijke garantie op gebruikte waren of de beperkte garantie als verder omschreven.

De - in de advertentie - vermelde staat van het gebruikte artikel wordt door Nscale-sale
gegarandeerd bij aflevering.

De - in de advertentie - vermelde werking wordt door Nscale-sale gegarandeerd tot 6 maanden na
de aankoopdatum.

Onder de garantie wordt verstaan - naar keuze van Nscale-sale - het repareren danwel vervangen
van het geleverde artikel bij gebreken die niet in de advertentie zijn vermeld of tijdens de
gegarandeerde periode zijn ontstaan.

Indien het betreffende artikel niet door Nscale-sale kan worden gerepareerd of vervangen zal het volledige aankoopbedrag excl. eventuele verzendkosten aan de koper worden vergoed.

Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.


Uitdrukkelijk uitgesloten van de bovenstaande garantie zijn:

Schade ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper.

Schade ontstaan door transport tenzij deze bij verzending door de koper is verzekerd (verzekerde verzending).

Gebruikelijke slijtage en storingen aan aan slijtage onderhevige onderdelen.

De garantie vervalt in zijn geheel als reparaties of wijzigingen aan het betreffende artikel zijn uitgevoerd anders dan door Nscale-sale.


Volledige Garantie

Nieuw en Als Nieuw artikelen worden door Nscale-sale verkocht onder volledige garantie van respectievelijk 24 en 12 maanden na de verkoopdatum.

Deze garantie omvat - naar keuze van Nscale-sale - het gratis vervangen van onderdelen of het
gratis verhelpen van storingen die aantoonbaar op constructie-, fabicage-, materiaal- of
transportfouten berusten.

Indien het betreffende artikel niet door Nscale-sale kan worden gerepareerd of vervangen zal het volledige aankoopbedrag excl. eventuele verzendkosten aan de koper worden vergoed.

Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.


Uitdrukkelijk uitgesloten van de bovenstaande garantie zijn:

Schade ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper.

Wanneer de in de gebruikshandleiding staande instructies van de fabrikant niet zijn uitgevoerd.

Schade ontstaan door transport van Nscale-sale naar de koper of elk door de koper opgegeven
adres tenzij deze bij verzending door de koper is verzekerd (verzekerde verzending).

Gebruikelijke slijtage en storingen aan aan slijtage onderhevige onderdelen.

De garantie vervalt in zijn geheel als reparaties of wijzigingen aan het betreffende artikel zijn uitgevoerd anders dan door Nscale-sale of de betreffende fabrikant.

 
 
Copyright Nscale-sale, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software