Nscale-sale
Home
Prijslijst
Eigendomsrecht    

Eigendomsrecht

Alle afbeeldingen op nscale-sale.nl zijn ons persoonlijk en zakelijk eigendom.
Het zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming kopiƫren van onze afbeeldingen wordt dan ook gezien als inbreuk op ons eigendomsrecht.
Bij onverhoopt negeren van dit recht zullen wij de overtreding allereerst melden bij de overtreder en deze de gelegenheid bieden zijn -mogelijk onbedoelde- inbreuk binnen 24 uur te herstellen en de bedoelde afbeelding of afbeeldingen te verwijderen.
Indien hieraan onverhoopt geen gehoor wordt gegeven kunnen wij niet anders dan uitgaan van "kwade bedoeling" bij overtreding van onze rechten en zullen wij zonder nadere aankondiging langs rechtswege stappen ondernemen.

Mogelijke schade -door ons opgelopen- voortvloeiend uit overtreding van het eigendomsrecht of de verkoopvoorwaarden kunnen tevens civielrechtelijke gevolgen hebben waarbij de schade wordt verhaald op de overtreder.

Nscale-sale is een gedeponeerde handelsnaam en geregistreerde domeinnaam.
Voor het gebruik -of misbruik- van deze handelsnaam gelden onverkort bovenstaande sancties.

 
 
Copyright Nscale-sale, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software